Què fem

Estudis d’Eficiència Energètica
Instal·lacions Elèctriques
-Instal·lacions i reparacions en els sectors Domèstic, Industrial i Comercial
-Entrega de Certificats Elèctrics (Butlletins elèctrics/certificats; BRIE; CIEBT etc.) vegi Certificats necessaris per contractar amb les companyies elèctriques del 07/12/2014 a l’apartat Consells
-Actualitzem la caixa de fusibles, interruptors i el cablejat a les noves regulacions
Xarxes Informàtiques
-Categoria 5 o 6 amb cablejat estructurat
Domòtica
-Muntatges domòtics per l’automatització i el control d’habitatges
-Muntatge de control d’accés i presencia amb sistema biomètric o de proximitat
Serveis de Fontaneria
-Instal·lacions de fontaneria amb conducció de coure, ferro, inoxidables, polietilè, polipropilè, multicapa, PVC
-Muntatge d’elements pel bombeig i el tractament d’aigua com grups de pressió, descalcificador, osmosis, purificadors
Instal·lacions de Plaques Fotovoltaiques
-Instal·lacions autònomes i de connexió a xarxa
Instal·lacions de Plaques Tèrmiques
-Instal·lacions tèrmiques per habitatges per l’estalvi energètic

pliers2 panels2

 

Advertisements