Eficiència Energètica

Sabent la importància que té l’eficiència energètica en aquests dies, fem estudis per optimitzar els consums i donar les millors solucions per baixar la factura de la llum.

Exemples d’estudis inclouen:
-Substitució de lluminàries poc eficients per baix consum i LEDs detallant el temps d’amortització
-Mesura de la potència de la instal·lació i possible reducció de la potència contractada a la companyia comercialitzadora
-Donem als nostres clients un seguit de pautes per reduir el consum general de la instal·lació
-Comprovació de la temperatura de consigna de la instal·lació
-Mesura del factor de potència i possible instal·lació de bateries de condensadors

green office 1green office 2

Advertisements